Quy mô GDP Việt Nam đạt 6,294 triệu tỷ đồng

Chủ Nhật, 15-12-2019, 02:24

Tổng cục Thống kê (TCTK) vừa họp báo công bố kết quả đánh giá lại quy mô nền kinh tế giai đoạn 2010-2017. Theo đó, quy mô GDP giai đoạn này tăng bình quân 25,4%/năm sau khi đánh giá lại, tương ứng tăng 935 nghìn tỷ đồng/năm.

Tại thời điểm năm 2017, quy mô GDP sau khi đánh giá lại đạt 6,294 triệu tỷ đồng, số đã công bố trước đây là 5,006 triệu tỷ đồng. TCTK cho biết, trong quá trình biên soạn chỉ tiêu GDP ở bất cứ quốc gia nào luôn có những vấn đề phát sinh cần phải rà soát, đánh giá lại cả trong ngắn hạn và dài hạn. Do đó, hầu hết các quốc gia có năng lực thống kê tốt đều tiến hành rà soát, đánh giá lại quy mô GDP thường xuyên và định kỳ. Đây là thời điểm phù hợp để Việt Nam đánh giá lại quy mô GDP vì Thống kê Việt Nam đang từng bước chuyển đổi từ Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) 1993 sang SNA 2008 theo khuyến nghị của cơ quan Thống kê Liên hợp quốc; đồng thời cập nhật Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018, Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 2018, hoàn thành và công bố kết quả của hai cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 và năm 2016, Tổng điều tra kinh tế năm 2012 và năm 2017...

PV