Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Ðảo

Thứ Ba, 17-09-2019, 04:43

Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Ðảo và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Ðảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Ðảo theo đúng quy định, bảo đảm phù hợp Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Xây dựng hướng dẫn, phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch liên quan theo Nghị quyết số 751/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch và theo đúng quy định của pháp luật.

PV