Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia

Thứ Sáu, 22-05-2020, 02:11

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia (DTQG). Theo đó, xăng dầu DTQG gồm: xăng ô-tô, dầu đi-ê-den, dầu ma-dút, nhiên liệu dùng cho quân sự, nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng, dầu thô và các loại xăng dầu theo quy định của Chính phủ.

Việc quản lý xăng dầu DTQG phải bảo đảm nguyên tắc được quản lý chặt chẽ về số lượng và chất lượng, bảo đảm bí mật, an toàn; chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu DTQG; sau khi xuất cấp phải được bù lại đầy đủ, kịp thời. Nguyên tắc nhập, xuất xăng dầu DTQG phải đúng kế hoạch được giao, đúng quyết định của cấp có thẩm quyền; đúng thủ tục, chủng loại, số lượng; có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo chế độ quản lý tài chính và quy định bảo quản hiện hành,...