Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét phê chuẩn EVFTA và EVIPA

Thứ Sáu, 29-05-2020, 03:15

Ngày 28-5, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết khả năng Quốc hội Việt Nam thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) tại kỳ họp đang diễn ra, Phó Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết:

Sau quá trình đàm phán tích cực, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu (EU), thông qua các cơ chế trao đổi, đối thoại giữa EU và các ban, bộ, ngành của Việt Nam, ngày 12-2-2020, Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA). Mới đây nhất, ngày 30-3, Hội đồng châu Âu đã chuẩn y quyết định phê chuẩn của Nghị viện châu Âu, hoàn thành thủ tục lập pháp nội bộ của EU đối với việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA. Hiệp định EVIPA còn phải qua thủ tục phê chuẩn của Nghị viện các quốc gia thành viên.

Các Hiệp định này là một bước tiến quan trọng cả về chiến lược và kinh tế trong quan hệ giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu, mang lại những lợi ích to lớn, cụ thể và thiết thực cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân của cả Việt Nam và Liên hiệp châu Âu, tạo động lực mới cho mối quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên hiệp châu Âu.

Dự kiến trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội sẽ xem xét và tiến hành phê chuẩn hai Hiệp định EVFTA và EVIPA.

* Trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết thời điểm Việt Nam mở lại việc giao thông, giao thương quốc tế, Phó Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt khẳng định:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan liên quan đang nghiên cứu để đề xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định thời điểm và nguyên tắc dần nới lỏng xuất, nhập cảnh, nối lại một số đường bay, phục hồi giao thương, thăm thân, du lịch, thương mại và đầu tư, phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh ở trong nước và trên thế giới.