Quản lý chặt giá sữa

Thứ Năm, 13-02-2014, 19:26

Ngày 13-2, Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) đã thông báo về công tác điều hành giá sữa.

Theo đó, từ tháng 12-2013 đến nay, có 2/6 công ty thuộc diện phải đăng ký giá gửi hồ sơ kê khai điều chỉnh tăng giá về Bộ Tài chính với mức đề nghị tăng từ 5 đến 10%. Trong đó, Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) đề nghị điều chỉnh mức giá bán của 16/28 dòng sản phẩm, mức tăng phổ biến từ 5 đến 7%. Căn cứ vào hợp đồng và tờ khai hải quan của doanh nghiệp này, nguyên nhân tăng giá là do giá nhập khẩu tăng từ 12,6 đến 12,8% từ ngày 1-8-2013, và công ty điều chỉnh giá bán ra thị trường tăng phổ biến từ 5 đến 7%. Cục Quản lý Giá nhận thấy, có 3/16 sản phẩm được điều chỉnh lần thứ hai trong năm 2013 với mức tăng là 10%, còn lại (13 sản phẩm) ổn định giá từ giữa năm 2012 đến nay mới điều chỉnh giá bán, và mức điều chỉnh giá hiện nay của doanh nghiệp này là phù hợp với biến động của đầu vào.

Cục Quản lý Giá cũng khẳng định sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường, nếu có diễn biến xấu sẽ đề xuất các biện pháp, bình ổn giá theo quy định của Luật Giá. Theo các quy định hiện hành về quản lý giá, công tác điều hành giá sữa phải tuân theo quy luật của thị trường có sự điều tiết của Nhà nước nhưng không được hành chính hóa. Cơ quan tài chính các cấp thực hiện kiểm tra, rà soát các hồ sơ kê khai giá khi các doanh nghiệp gửi hồ sơ kê khai điều chỉnh giá bán. Trong trường hợp nguyên nhân tăng giá không hợp lý, không có cơ sở hoặc không chứng minh nguyên nhân điều chỉnh giá do biến động của yếu tố đầu vào thì cơ quan quản lý sẽ yêu cầu doanh nghiệp không điều chỉnh giá bán.

PV