Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Thứ Tư, 27-05-2020, 04:35

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 2545/QÐ-TTg và các nghị quyết của Chính phủ.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử,... Bộ Công thương ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ sở bán lẻ hàng hóa, dịch vụ chấp nhận và sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử; Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện thu phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt. Bộ Giao thông vận tải có chính sách khuyến khích phát triển các loại thẻ đa dụng, đa năng thu phí cầu đường, mua vé tàu, xe,...

PV