Ðồng Tháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát

Thứ Sáu, 18-09-2020, 01:58
Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Sanico Việt Nam (Cụm công nghiệp Gia Vân, tỉnh Ninh Bình).

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của tỉnh Ðồng Tháp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) theo đúng quy định của Ðiều lệ Ðảng; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật.

Qua xác minh, giải quyết tố cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã phát hiện 10 đảng viên vi phạm, thi hành xử lý kỷ luật ba đồng chí. Thực hiện KTGS chuyên đề; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã phát hiện ba tổ chức đảng và 12 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, xử lý kỷ luật sáu đảng viên. UBKT các cấp tiến hành công tác kiểm tra, kết luận 20 tổ chức đảng vi phạm, thi hành kỷ luật bốn tổ chức đảng; phát hiện 203 đồng chí có khuyết điểm, vi phạm, thi hành kỷ luật 91 đồng chí...

Bước vào năm 2020, Tỉnh ủy Ðồng Tháp yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp của tỉnh tiếp tục triển khai, quán triệt tốt các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Ðảng, chủ động tham mưu xây dựng quy chế làm việc của UBKT cấp ủy từng cấp; xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình KTGS và tập trung KTGS tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên thuộc ban thường vụ cấp ủy quản lý. Ban thường vụ cấp ủy quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động KTGS. UBKT các cấp chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, xây dựng Ðảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

* Với phương châm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn duy trì các hoạt động trong mọi ngành, lĩnh vực; các cơ sở có phương án tổ chức sản xuất phù hợp, phòng chống dịch chặt chẽ, không để ngưng trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ðể hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn: Cao tốc bắc nam, đường Bái Ðính - Ba Sao, khu công nghiệp Gián Khẩu mở rộng, khu nhà ở công nhân,... để bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công cũng như các dự án ngoài ngân sách theo kế hoạch.

Tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư điều chuyển vốn đối với các công trình, dự án không kịp thời hoàn chỉnh thủ tục, dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng và nhu cầu giải ngân cao hơn. Các ngành, các cấp phối hợp thực hiện hiệu quả các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, như: Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; các giải pháp tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm bao gồm cả thị trường trong nước và xuất khẩu, nhất là thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp chủ lực: ô-tô, linh kiện điện tử, xi-măng - clanke,... nhằm giảm hàng tồn kho, thúc đẩy sản xuất.

Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, công khai minh bạch trong chi tiêu ngân sách, dành nguồn lực cho nhiệm vụ chống dịch, phát triển sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ đó, tình hình kinh tế của tỉnh tám tháng qua tiếp tục ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,1%, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 3.304 tỷ đồng, bằng 102,12 % kế hoạch vốn; an sinh xã hội được bảo đảm...

PV và TTXVN