[Infographic] Ngành thủy sản thiết lập hai kỷ lục năm 2018

Chủ Nhật, 03-03-2019 13:20

NDĐT - Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu thủy sản thiết lập mốc kỷ lục mới khi ước đạt chín tỷ USD, tăng 8,4% so năm trước. Sản lượng thủy sản đạt con số cao nhất từ trước đến nay với 7,74 triệu tấn, tăng 7,2% so năm trước.

TÔ MỸ BÌNH