[Infographic] GDP cả năm 2018 tăng cao nhất 11 năm

Thứ Sáu, 28-12-2018 14:32

NDĐT - Kinh tế năm 2018 ghi nhận GDP tăng cao nhất trong 11 năm qua đã khẳng định, tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực thực hiện.

XUÂN BÁCH - ĐĂNG PHI