Hội nghị - hội thảo

Thứ Bảy, 16-11-2019, 04:58

Sáng 15-11, tại TP Vinh (Nghệ An), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn: "Giải pháp phát triển sản xuất cây có múi hiệu quả vùng Bắc Trung Bộ". Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý sâu bệnh hại, sản xuất sạch bệnh, quy trình thâm canh và các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cây có múi.

Theo đó, các giải pháp được đưa ra là: Quản lý quy mô sản xuất, hạn chế tối đa tình trạng "phát triển nóng" ở những vùng không phù hợp, làm tốt công tác giống và cơ cấu giống; quản lý chất lượng giống, nâng cao tỷ lệ sử dụng cây giống chất lượng, sạch bệnh; áp dụng kỹ thuật canh tác nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm; phát triển công nghiệp chế biến; đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ, mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại, tạo điều kiện tích tụ ruộng đất để sản xuất tập trung.

* Ngày 15-11, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền trung phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo "Liên kết khai thác du lịch nông nghiệp, văn hóa, sinh thái dựa vào cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới tại Vùng kinh tế trọng điểm miền trung".

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, xác định nội hàm liên kết khai thác du lịch nông nghiệp, văn hóa, sinh thái; các hình thức, điều kiện, nguồn lực và chủ thể để bảo đảm thực thi liên kết; sự cần thiết của các cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực để khai thác tối đa thế mạnh, tiềm năng, tạo ra dòng sản phẩm du lịch đa dạng, có chất lượng cao.

PV