Hỗ trợ Việt Nam ứng dụng công nghệ viễn thám vào sản xuất lúa

Thứ Năm, 18-07-2019, 10:03

Chiều 17-7, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) và Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ ký thỏa thuận dự án “Hệ thống thông tin viễn thám và bảo hiểm cây trồng tại các nền kinh tế mới nổi - giai đoạn 3” (RIICE).

Theo đó, Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC) sẽ tài trợ không hoàn lại 365.000 Franc Thụy Sĩ, tương đương 82% tổng giá trị dự án, nhằm thực hiện những bước cuối cùng để thể chế hóa và tích hợp RIICE vào hệ thống theo dõi canh tác và sản xuất lúa chính thức của Bộ NN và PTNT.

Phía Bộ NN và PTNT sẽ đóng góp 18% kinh phí dự án. RIICE sử dụng tín hiệu vệ tinh được cung cấp miễn phí để từ đó tạo ra và cung cấp các thông tin hữu ích cho các cơ quan liên quan, thí dụ bản đồ diện tích canh tác lúa, số liệu về diện tích lúa, năng suất lúa,…

Nhờ vào số liệu này, các cơ quan liên quan có thể dễ dàng theo dõi thực trạng sản xuất lúa cũng như bản đồ theo dõi hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn; từ đó giúp cho nông dân và chính quyền địa phương phản ứng kịp thời và hiệu quả hơn.

PV