Hiện đại hóa quản lý thuế

Chủ Nhật, 15-03-2015, 18:58

Một trong những nguyên tắc quan trọng của Luật Quản lý thuế (2006) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (2012) là bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế; theo đó, yêu cầu đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế trên cơ sở tự khai tự nộp, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời phát triển dịch vụ tư vấn thuế.

Từ đó đến nay, công tác quản lý thuế đã được hiện đại hóa vượt bậc cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, áp dụng rộng rãi công nghệ tin học, kỹ thuật hiện đại trên cơ sở dữ liệu thông tin chính xác về người nộp thuế để kiểm soát được tất cả đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, phát hiện và xử lý kịp thời các vướng mắc, vi phạm pháp luật về thuế,... phát triển mạnh giao dịch điện tử và quản lý thuế điện tử, dịch vụ thanh toán thông qua hệ thống ngân hàng.

Theo Tổng cục Thuế, đến hết tháng 2-2015, dịch vụ nộp thuế điện tử đã được thí điểm triển khai tại 18 tỉnh, thành phố với hơn 24 nghìn doanh nghiệp (DN) đăng ký tham gia. Dự kiến, từ ngày 1-5-2015 sẽ có thêm 15 ngân hàng thương mại (NHTM) tham gia cung cấp dịch vụ này và từ cuối năm 2016 sẽ mở rộng ra tất cả các NHTM. Rõ ràng, dịch vụ nộp thuế điện tử nói riêng, hiện đại hóa quản lý thuế nói chung đã và đang mang lại lợi ích thiết thực cho cả cơ quan quản lý thuế, người nộp thuế cũng như các NHTM, nhất là khi ngành thuế đang tích cực thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan nhằm "cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hậu kiểm". Đến cuối năm 2014, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai ở tất cả các tỉnh, thành phố tại hơn 600 chi cục thuế trực thuộc với hơn 460 nghìn DN khai thuế qua mạng, đạt 94,8% số DN đã đăng ký kê khai thuế qua mạng và xử lý hơn 19 triệu hồ sơ khai thuế điện tử. Cải cách thủ tục hành chính thuế đã tạo dấu ấn đậm nét khi ngay trong năm 2014 với tỷ lệ số DN thực hiện kê khai thuế điện tử đã tăng từ 65% lên 95%, thời gian nộp thuế của DN đã giảm từ 537 giờ/năm xuống còn 247 giờ/năm và sẽ xuống còn 121,5 giờ/năm ngay trong năm 2015.

Để tiến trình đơn giản hóa và hiện đại hóa quản lý thuế tiếp tục được đẩy mạnh đúng hướng và thực chất, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan quản lý thuế, sự chỉ đạo kiên quyết của cơ quan quản lý các cấp từ Trung ương đến địa phương, rất cần sự phối hợp đồng bộ với việc triển khai các nội dung khác của quản lý thuế, nhất là phối hợp giữa khai thuế điện tử với nộp thuế điện tử; đồng bộ hóa chương trình quản lý thuế điện tử của cơ quan thuế với các NHTM và người nộp thuế; phát triển dịch vụ tư vấn thuế. Được vậy, hiện đại hóa quản lý thuế và cải cách thủ tục hành chính thuế nhất định sẽ góp phần tích cực vào sự chuyển biến mạnh mẽ của môi trường sản xuất, kinh doanh năm 2015 - năm vì sự phát triển của DN.

ANH VŨ