Hà Nội tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách

Thứ Ba, 03-12-2019, 16:12

NDĐT - Nhằm tăng cường công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và công tác quản lý thuế năm 2019, UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách trên địa bàn đề ra từ đầu năm.

Trong đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước, phòng ngừa tham nhũng, ý thức trách nhiệm trong việc thực thi công vụ; công khai và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kỷ cương, kỷ luật, có thái độ hành vi tiêu cực trong quản lý ngân sách.

UBND thành phố Hà Nội giao các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thương mại đầu tư; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn về công tác thuế nhằm phát triển kinh tế, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách nhà nước. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính đẩy nhanh công tác rà soát xác định giá đất cụ thể đối với các dự án đã có quyết định giao đất, chuyển mục đích; UBND quận, huyện, thị xã dự kiến có số thu không đạt kế hoạch, thường xuyên tổ chức họp giao ban đánh giá việc thực hiện công tác đấu giá sử dụng đất năm 2019, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có giải pháp quyết liệt để hoàn thành theo kế hoạch được giao.

Các cơ quan: Thuế, Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố phối hợp, rà soát xử lý và trình các cấp có thẩm quyền xử lý đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách đối với những khoản thu từ thuế, phí, lệ phí, đất đai, tài nguyên, khoáng sản; những khoản thu khác, thu từ các quỹ của ngân sách nhà nước theo đúng chế độ, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý chặt chẽ hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, chính sách và pháp luật của nhà nước; thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra…

UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường phối hợp cơ quan thuế trong việc quản lý hộ cá nhân kinh doanh, chống thất thu đối với các lĩnh vực xây dựng nhà tư nhân, kinh doanh vãng lai, cho thuê nhà, các hình thức kinh doanh phi truyền thống...

NGUYÊN TRANG