Góp phần hoàn thiện chủ trương, đường lối của Ðảng về phát triển kinh tế tư nhân

Thứ Năm, 29-08-2019, 07:18

Chiều 28-8, tại Văn phòng T.Ư Ðảng, Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng tổ chức tọa đàm với đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và lãnh đạo một số doanh nghiệp tư nhân. Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện chủ trì.

Phát biểu ý kiến tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá, khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp lớn vào phát triển chung của nền kinh tế, đồng thời khẳng định, đây chính là động lực để khai thác, khơi dậy mọi nguồn lực trong nhân dân cho sự phát triển đất nước. Ðồng chí đề nghị, trên tinh thần thẳng thắn, các đại biểu đánh giá khái quát, nêu rõ vấn đề cốt lõi về những kết quả đạt được; đi sâu phân tích những bất cập, hạn chế, khó khăn, trở ngại đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, hiến kế để Ðảng và Nhà nước điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp, tháo gỡ vướng mắc.

Tại tọa đàm, đại diện VCCI và các doanh nghiệp đã đánh giá thuận lợi, khó khăn, phân tích nguyên nhân tác động đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân; nhận thức rõ quan điểm của Ðảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng; xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, có trách nhiệm xã hội, đạo đức và văn hóa kinh doanh. Một số ý kiến cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân vẫn đang gặp các khó khăn về nhận thức, khung khổ pháp luật, cơ chế, chính sách và thực thi cơ chế, chính sách, môi trường kinh doanh... Các đại biểu đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp, những việc cần triển khai để khu vực kinh tế tư nhân tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, có năng lực cạnh tranh và tác động tích cực tới các khu vực kinh tế khác và toàn bộ nền kinh tế.

PV