Gỡ khó cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước

Thứ Bảy, 23-05-2020, 01:02

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc đối với một số dự án (DA) đầu tư của các doanh nghiệp (DN) do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN (Ủy ban) làm đại diện chủ sở hữu.

Theo đó, Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư đối với các DA thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh, thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư trở lên. Về phê duyệt DA và quyết định đầu tư, Hội đồng thành viên (HĐTV) hoặc Chủ tịch công ty quyết định đầu tư đối với DA có giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu và không quá mức vốn của dự án nhóm B. Đối với DA có giá trị lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu hoặc vượt mức vốn dự án nhóm B, HĐTV hoặc Chủ tịch công ty báo cáo Ủy ban xem xét, phê duyệt, làm cơ sở để HĐTV, Chủ tịch công ty quyết định đầu tư DA. Nghị quyết cũng quy định xác định cơ quan chủ quản, thẩm quyền quyết định đầu tư và phân định trách nhiệm giữa Ủy ban và các bộ.


PV