Giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 54% dự toán

Thứ Tư, 04-12-2019, 08:21
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

NDĐT - Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 11 ước đạt 108,9 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng ước đạt 1.376,4 nghìn tỷ đồng, bằng 97,5% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ năm 2018.

Trong đó số thu nội địa thực hiện tháng 11 ước đạt 91 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 1.120,3 nghìn tỷ đồng, bằng 95,5% dự toán, tăng 13% so cùng kỳ năm 2018. Số thu từ dầu thô thực hiện tháng 11 ước đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán ước đạt 0,9 triệu tấn, giá dầu đạt khoảng 64 USD/thùng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 51,54 nghìn tỷ đồng, bằng 115,6% dự toán, giảm 11% so cùng kỳ năm 2018 do sản lượng thanh toán và giá dầu đều giảm. Số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 11 ước đạt 13 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 200,4 nghìn tỷ đồng, bằng 105,9% dự toán, tăng 7,2% so cùng kỳ năm 2018, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 316,5 nghìn tỷ đồng, bằng 105,3% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ năm 2018; số hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 116,1 nghìn tỷ đồng, bằng 104,3% dự toán.

Trong công tác quản lý, điều hành thu NSNN, Bộ Tài chính cho biết, quá trình thu nội địa tính đến hết tháng 11 đã có 5/12 khoản thu và nhóm khoản thu đã hoàn thành vượt dự toán, gồm: thu về nhà, đất (133,3% dự toán), thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (106,7% dự toán), thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước (155,5% dự toán), thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác (125,1% dự toán) và thu khác ngân sách (123,6% dự toán). Ngược lại, số thuế thu từ bảo vệ môi trường và ba khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh (khu vực doanh nghiệp nhà nước, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (vốn chiếm gần 54% số thu nội địa) tiến độ vẫn đạt thấp so dự toán, chỉ đạt từ 81 - 90%. Ước tính cả nước có 58/63 địa phương thu nội địa bảo đảm tiến độ dự toán, trong đó 39 địa phương thu đạt và vượt dự toán được giao.

Trong thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, cơ quan hải quan đã thực hiện 3.070 cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào NSNN khoảng 1.674 tỷ đồng; chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 13.794 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan, xử lý thu vào NSNN khoảng 352 tỷ đồng, ban hành 36 quyết định khởi tố và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 119 vụ; thu hồi và xử lý khoảng 721 tỷ đồng nợ thuế xuất nhập khẩu.

Về chi NSNN, số chi tháng 11 ước đạt 113,4 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 11 tháng đạt gần 1.261,9 nghìn tỷ đồng, bằng 77,3% dự toán, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, số chi đầu tư phát triển đạt gần 231,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán, giảm 3,3% so cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, số chi thường xuyên đạt 895,67 nghìn tỷ đồng, bằng 89,6% dự toán, tăng 6% so cùng kỳ năm 2018. Theo thống kê của Kho bạc nhà nước (KBNN), toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 789.350 tỷ đồng chi thường xuyên (đạt 76,4% dự toán) và 245.046 tỷ đồng chi đầu tư phát triển (đạt 57,1% kế hoạch vốn). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN đã phát hiện 17.125 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và từ chối thanh toán số tiền 72,1 tỷ đồng đối với chi thường xuyên và 80,1 tỷ đồng đối với chi đầu tư phát triển. Có thể thấy, dù công tác thu NSNN gặp rất nhiều khó khăn, công tác huy động vốn cho đầu tư phát triển đã rất nỗ lực và đạt kết quả khá, nhưng việc ”tiêu thụ” nguồn vốn quý hiếm này đang thực sự gặp nhiều vướng mắc, khiến vốn bị ”chôn” tại kho bạc, giảm tác động tới hiệu quả chung của nền kinh tế.

SÔNG TRÀ