Giá xăng tăng thêm hơn 600 đồng/lít

Thứ Năm, 26-11-2020, 15:58

Từ 15 giờ 30 chiều 26-11, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định, tăng chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu. Đồng thời, tăng giá xăng từ 609 đồng/lít đến 650 đồng/lít và tăng giá các loại dầu từ 576 đồng/lít đến 651 đồng/kg so với giá hiện hành.

Cụ thể, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định: không trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92, dầu hỏa và dầu mazut; trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu diesel xuống mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít). 

Liên Bộ Công thương - Tài chính cũng quyết định tăng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: tăng chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu lên mức: E5RON92 ở mức 1.000 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 200 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: 

- Xăng E5RON92: không cao hơn 14.494 đồng/lít (tăng 609 đồng/lít so với giá hiện hành);
 - Xăng RON95-III: không cao hơn 15.351 đồng/lít (tăng 650 đồng/lít so với giá hiện hành);
 - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.434 đồng/lít (tăng 596 đồng/lít so với giá hiện hành);
 - Dầu hỏa: không cao hơn 10.138 đồng/lít (tăng 576 đồng/lít so với giá hiện hành);
 - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.742 đồng/kg (tăng 651 đồng/kg so với giá hiện hành).

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 15 giờ 30 ngày 26 tháng 11 năm 2020.

X.B