Gần 45 triệu USD và 1.400 tỷ đồng đầu tư vào các khu công nghiệp ở Thái Nguyên

Thứ Năm, 21-05-2020, 13:21
Khu công nghiệp Điềm Thuỵ đã được lấp đầy.

NDĐT- Dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng nhờ tích cực cải cách hành chính, mời gọi đầu tư và khuyến khích các doanh nghiệp tăng quy mô sản xuất, nên từ đầu năm đến nay có 18 dự án đầu tư mới, nâng tổng mức đầu tư với số vốn 44,5 triệu USD và 1.400 tỷ đồng đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Nguyên Trần Văn Long cho biết: Từ đầu năm đến nay, chúng tôi cấp Giấy chứng nhận đầu tư tám dự án FDI, với tổng vốn đầu tư gần 29 triệu USD và một dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư 20 tỷ đồng. Đây đều là những dự án thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với chín dự án, tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 16 triệu USD và 1.382 tỷ đồng.

Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã thu hút 233 dự án, trong đó có 117 dự án FDI với tổng số vốn hơn 8,4 tỷ triệu USD và 116 dự án trong nước, với tổng số vốn 15,3 nghìn tỷ đồng đầu tư vào các KCN, giải quyết việc làm cho hơn 100 nghìn công nhân, tạo giá giá trị xuất khẩu hơn 27 tỷ USD.

THẾ BÌNH