Đẩy mạnh áp dụng các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng quốc gia tới doanh nghiệp

Thứ Bảy, 14-12-2019, 11:31
Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát biểu tại Hội thảo.

NDĐT - Ngày 13-12, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện mô hình hoạt động của doanh nghiệp theo các tiêu chí Giải thưởng chất lượng quốc gia” (GTCLQG) nhằm chia sẻ các thông tin về công cụ quản lý theo các tiêu chí của GTCLQG, từ đó, đẩy mạnh áp dụng các tiêu chí của giải thưởng tới doanh nghiệp.

GTCLQG là giải thưởng cao quý về chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng cho doanh nghiệp hằng năm. Giải thưởng được triển khai từ năm 1996, tổ chức xét tặng cho những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng và áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng, tham gia tích cực vào phong trào năng suất, chất lượng tại địa phương, đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Từ năm 2000, GTCLQG được công nhận nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương (APQO)

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết, mô hình doanh nghiệp hoạt động theo các tiêu chí GTCLQG sẽ giúp doanh nghiệp có cơ hội nhận thức rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, từ đó có những biện pháp đổi mới công nghệ, cải tiến chất lượng, nâng cao năng suất góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động và hướng tới sự phát triển bền vững.

Qua 24 năm hình thành và phát triển, GTCLQG đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội; tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Cho đến nay, đã có 1.914 lượt doanh nghiệp đạt GTCLQG, trong đó có 240 doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia; 50 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương. Chính phủ luôn ghi nhận một cách xứng đáng các doanh nghiệp thành công về năng suất và chất lượng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, tại các nước có nền công nghiệp phát triển, giải thưởng chất lượng được các doanh nghiệp, Chính phủ và cộng đồng hết sức quan tâm. Giải thưởng Chất lượng không đơn thuần là hình thức tôn vinh về chất lượng, mà còn là công cụ, biện pháp chính để thể hiện chính sách quốc gia trong lĩnh vực chất lượng. GTCLQG của Việt Nam cũng định hướng theo mục tiêu này. Từ khi triển khai đến nay, GTCLQG luôn trở thành hoạt động năng suất - chất lượng hiệu quả và liên tục tại các địa phương trong cả nước. Các doanh nghiệp khi tham dự GTCLQG không chỉ có cơ hội được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, mà còn là dịp được tiếp cận mô hình sản xuất kinh doanh hoàn hảo, một công cụ tự đánh giá tiên tiến để đánh giá toàn diện các hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh theo các chuẩn mực quốc tế. Từ đó, doanh nghiệp xác định hiện trạng của trình độ và chất lượng quản lý, xác định những thành tựu, điểm yếu, cơ hội thành công và đề ra các biện pháp cải tiến và hoàn thiện thích hợp. Đây chính là giá trị cốt lõi mà giải thưởng đem lại cho các doanh nghiệp Việt Nam khi họ ứng dụng mô hình GTCLQG trong quản lý doanh nghiệp.

Để mô hình GTCLQG tiếp tục được áp dụng rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục tăng cường tổ chức phổ biến rộng rãi mô hình GTCLQG tới cộng đồng doanh nghiệp; kết nối và phối hợp với Tổ chức Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (APQO), Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) để tổ chức các hội thảo quốc tế nhân rộng các kinh nghiệm thành công của Giải thưởng chất lượng châu Á - Thái Bình Dương tới doanh nghiệp Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với VCCI, các hiệp hội ngành nghề để giúp cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận và áp dụng mô hình GTCLQG, Giải thưởng Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng cường sức cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

THANH QUÝ