Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng

Thứ Hai, 12-08-2019, 02:14
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bạch Đằng (Quảng Ninh) do Công ty TNHH một thành viên sửa chữa ô-tô Hải Phòng là nhà đầu tư.

Dự án có quy mô 176,45 ha, vốn đầu tư hơn 994 tỷ đồng, bao gồm vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư 200 tỷ đồng, huy động từ các tổ chức tín dụng và vốn hợp pháp khác hơn 794 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư. Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án theo quy định (không quá 5 năm kể từ ngày ký quyết định); nhà đầu tư phải tuân thủ quy định về tiến độ góp vốn chủ sở hữu.

PV