Con số ấn tượng

Thứ Hai, 16-09-2019, 08:03

901,35 nghìn tỷ đồng là tổng chi ngân sách nhà nước trong tám tháng năm 2019, bằng 55,2% dự toán, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2018.