Chính phủ xin ý kiến phương án xử lý hơn 15.700 tỷ đồng nợ thuế

Thứ Ba, 22-10-2019, 19:26
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế

NDĐT - Tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp cơ quan quản lý thuế xin xóa là 15.779 tỷ đồng tính đến ngày 31-8.

Sáng 22-10, bắt đầu ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, tình hình thu hồi nợ đọng thuế đạt nhiều kết quả khả quan, tỷ trọng tổng nợ trên tổng thu nội địa đã giảm mạnh xuống ở mức 6,9% tính đến cuối tháng 8-2019.

Tuy nhiên, tình hình nợ đọng thuế vẫn còn cao, tổng số tiền nợ thuế tính đến ngày 31-8 là 88.253 tỷ đồng, tăng 8,2% so với thời điểm 31-12-2018, trong đó tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách là 42.990 tỷ đồng, chiếm 48,7% tổng số tiền nợ thuế.

Nguyên nhân chủ yếu, theo cơ quan quản lý thuế, là do người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, tự giải thể, phá sản, bị thiên tai, thảm họa bất ngờ không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Mặt khác, Luật Quản lý thuế quy định tiền chậm nộp là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Tuy nhiên, do người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc các doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, phá sản hoặc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực tế đã ngừng hoạt động hoặc bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà không còn khả năng nộp thuế nên số tiền chậm nộp ngày càng tăng theo thời gian.

Trước thực tế trên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, ban hành nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước là cần thiết.

Một trong những lý do là: theo Luật Quản lý thuế hiện hành, những trường hợp được xóa nợ thuế phải bảo đảm đã thực hiện tuần tự các biện pháp cưỡng chế và phải nợ đủ 10 năm. Các khoản nợ hiện nay chưa đủ 10 năm. Ngoài ra là các trường hợp người nộp thuế đã chết, phá sản, giải thể, mất tích... không còn khả năng nộp ngân sách nhưng vẫn bị tính tiền phạt, chậm nộp.

“Vì vậy Chính phủ thấy cần thiết phải báo cáo Quốc hội cho cơ chế xử lý” - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh trong tờ trình.

Sau khi trình bày thêm các nguyên nhân khác, Bộ trưởng Dũng nói: “Chính phủ thấy rằng việc báo cáo Quốc hội có biện pháp để xử lý nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý để xử lý nợ tồn đọng không còn khả năng thu nộp ngân sách nhà nước trước ngày 1-7-2020”.

NHÓM PHÓNG VIÊN; ẢNH: CHƯƠNG LINH