Chỉ số sản xuất nhiều ngành công nghiệp tăng cao

Thứ Bảy, 14-09-2019, 06:23

Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung tám tháng năm 2019, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ðây là mức tăng thấp hơn so cùng kỳ năm 2018 (tăng 10,8%) nhưng cao hơn so các năm 2017 và 2016. Ðáng lưu ý, trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao so cùng kỳ năm trước, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp: sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 40,9%; sản xuất kim loại tăng 40,2%; khai thác quặng kim loại tăng 19,3%; sản xuất sản phẩm từ cao-su và nhựa tăng 15,2%; khai thác than cứng và than non tăng 14,2%... Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu cũng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: sắt, thép thô tăng 56,9%; xăng, dầu tăng 42,9%; ti-vi tăng 23,1%; thức ăn cho thủy sản tăng 14,6%; khí hóa lỏng (LPG) tăng 14,1%; than sạch tăng 14%...

PV