Cả nước có thêm 126,7 nghìn doanh nghiệp mới

Thứ Hai, 02-12-2019, 02:32

Tổng cục Thống kê cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước có 126,7 nghìn doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 4,5% về số DN và tăng 27,5% về vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2018. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 12,4 tỷ đồng, tăng 22%.

Bên cạnh đó, có 36,9 nghìn DN quay trở lại hoạt động, tăng 15,7%. Tính chung cả số DN thành lập mới và DN quay trở lại thị trường, từ đầu năm đến nay, cả nước có 163,6 nghìn DN, trung bình mỗi tháng có gần 14,9 nghìn DN thành lập mới và quay lại thị trường. Trong khi đó, có 27,8 nghìn DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 38,1 nghìn DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng lần lượt 7,1% và 39,8% so cùng kỳ năm 2018.