Bổ sung quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh

Thứ Hai, 19-10-2020, 02:40

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề án quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020.

 Cụ thể, giảm 78,68 ha quy hoạch KCN An Việt - Quế Võ 6 tại các xã Nhân Hòa và Phương Liễu (huyện Quế Võ); bổ sung 78,68 ha quy hoạch KCN An Việt - Quế Võ 6 tại các xã Quế Tân và Phú Lương (huyện Quế Võ) và giữ nguyên diện tích quy hoạch. Giảm 250 ha quy hoạch KCN Thuận Thành 1 tại các xã Song Liễu và Ngũ Thái (huyện Thuận Thành); bổ sung 250 ha quy hoạch KCN Thuận Thành 1 tại các xã Trạm Lộ, Ninh Xá và Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành và giữ nguyên diện tích quy hoạch. Giảm diện tích quy hoạch KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh từ 432 ha xuống còn 300 ha tại các phường Nam Sơn và Hạp Lĩnh (TP Bắc Ninh) và xã Lạc Vệ (huyện Tiên Du); tăng diện tích quy hoạch KCN Thuận Thành 3 từ 504 ha lên 536,32 ha tại các xã Gia Đông, Thanh Khương, Đại Đồng Thành (huyện Thuận Thành).