Bàn giải pháp phát triển chăn nuôi lợn an toàn sinh học

Thứ Sáu, 13-09-2019, 14:05
Thứ trưởng NN-PTNN Phùng Đức Tiến phát biểu tại hội nghị sáng 13-9.

NDĐT – Sáng 13-9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức Hội nghị Phát triển chăn nuôi lợn an toàn sinh học và góp ý cho các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Chăn nuôi.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Chăn nuôi, Nguyễn Văn Trọng cho biết: Năm 2016 cả nước có 2.147 trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học, chiếm tỷ lệ 18,3%, tổng đầu con trên 2,1 triệu con, chiếm tỷ lệ 6,6%. Năm 2017 số trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học của cả nước tăng lên gần 2.500 trang trại (tăng 15,6%) và chiếm tỷ lệ 24,4% với tổng đàn còn là xấp xỉ 2,8 triệu con, chiếm tỷ lệ 9,3%.

Số liệu thống kê mới nhất năm 2018, số trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học tăng lên trên 2.500 trang trại, tăng 0,8% so với năm 2017, chiếm tỷ lệ 25,6% số trang trại chăn nuôi lợn của cả nước với tổng đầu con trên 2,82 triệu con, chiếm tỷ lệ 9,9%.

Như vậy, xu hướng số lượng trang trại chăn nuôi lợn và tổng đầu con lợn cũng như tỷ lệ so với tổng đàn lợn cả nước được áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học ngày càng gia tăng so với các năm trước. Thực tế cũng chỉ ra rằng, đối với những cơ sở trang trại chăn nuôi làm tốt công tác an toàn sinh học đến nay cơ bản giữ được an toàn dịch bệnh đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Cũng theo ông Trọng, số lượng hộ chăn nuôi lợn an toàn sinh học và tổng số đầu con năm 2017 và 2018 giảm so với năm 2016, song tỷ lệ hộ chăn nuôi và tỷ lệ tổng đàn lợn ổn định và có biểu hiện tăng nhẹ. Điều này phù hợp với xu thế là số lượng hộ chăn nuôi ngày càng thu hẹp và quy mô chăn nuôi ngày càng tăng lên.

Hội nghị Phát triển chăn nuôi lợn an toàn sinh học sáng 13-9.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng NN-PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, khi bệnh dịch tả lợn châu Phi lần đầu xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 2-2019, Chính phủ, Bộ NN-PTNT đã ban hành các rất kịp thời các giải pháp, thông tin chỉ đạo, điều hành thông qua các Nghị quyết, quyết định.

Tuy nhiên, do bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa có vaccine, chưa có thuốc chữa, tỷ lệ chết cao nên đã khiến tổng đàn lợn của nước ta đến nay giảm khoảng 7%. Song, việc đàn gia cầm phát triển tốt, đạt 409 triệu con, tăng trưởng mạnh nhất từ trước tới nay cũng đã góp phần bù đắp phần nào thiếu hụt từ sự sụt giảm của đàn lợn.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, chăn nuôi lợn vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu thịt và bữa ăn của người Việt, nếu không có giải pháp kịp thời nguy cơ thiếu thịt là rất lớn, nhất là trong dịp cuối năm 2019 và năm 2020. Nhưng có tín hiệu đáng mừng là trải qua tám tháng dịch tả lợn châu Phi xảy ra, từ thực tiễn đã xuất hiện rất nhiều mô hình chăn nuôi an toàn sinh học thích ứng, thích nghi được với dịch tả lợn châu Phi, như mô hình chăn nuôi lợn của Tập đoàn Quế Lâm, Amavet, Phân viện Chăn nuôi phía nam…

“Thời gian gần đây tỷ lệ tiêu hủy lợn do dịch tả lợn châu Phi giảm mạnh so với các tháng trước đây. Mô hình, kinh nghiệm chăn nuôi an toàn sinh học đã có và rất phong phú, song hiện rất nhiều địa phương vẫn chưa cho phép tái đàn nên đề nghị các địa phương cân nhắc, xem xét trong bối cảnh hiện nay để tránh việc thiếu và khủng hoảng nguồn thịt trong thời gian tới”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, nhấn mạnh.

PHÚC HUY