Hưng Yên nhân rộng mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản
01:42 25/01/2021

Vừa qua, tỉnh Hưng Yên triển khai thành công đề án "Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản" theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm. Ðề án đã dành kinh phí hơn 26 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm; trong đó, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến vào chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra, các mô hình tham gia còn được hỗ trợ ban đầu cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất thực phẩm an toàn gồm: hệ thống cấp, thoát nước; đường điện hạ thế; nhà lưới, nhà màng; xử lý chất thải bảo vệ môi trường; xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm hỗ trợ, thực hiện đánh giá, mở rộng, duy trì chứng nhận VietGAP, VietGAHP; tem nhãn nhận diện sản phẩm; thông tin truyền thông, quảng bá sản phẩm; bán hàng.

Xem xét các kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam
02:09 23/01/2021

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa giao các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam để phát triển bền vững ngành hàng không Việt Nam, trước mắt là tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Tạo động lực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
02:42 22/01/2021

(Tiếp theo và hết)

Bài 2: Tiếp tục tìm kiếm các giải pháp phù hợp

Về lâu dài, áp dụng kinh tế số, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tiêu thụ sẽ là một đòn bẩy quan trọng giúp khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) phát triển bền vững. Trước mắt, áp lực cạnh tranh hàng hóa chắc chắn diễn ra gay gắt hơn, buộc các HTX phải đối mặt và tìm hướng giải quyết phù hợp càng sớm càng tốt.