Từ ngày 1-9, học bổng trường THPT chuyên bằng tối thiểu ba lần học phí/tháng

Thứ Hai, 03-08-2020, 04:37

Ðây là nội dung mới được Chính phủ ban hành tại Nghị định 84/2020/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục ngày 17-7-2020.

Theo đó, học sinh khối THPT chuyên trong cơ sở giáo dục đại học, học sinh trường chuyên có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong kỳ xét, cấp học bổng có điểm môn chuyên của học kỳ xét cấp từ 8,5 trở lên hoặc đạt một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế của năm đó… được hưởng mức học bổng như sau: trường chuyên, trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao thì được hưởng mức học bổng cấp cho một học sinh một tháng tối thiểu bằng ba lần mức học phí hiện hành của trường THPT chuyên tại địa phương; khối THPT chuyên trong cơ sở giáo dục đại học thì được hưởng mức học bổng cấp cho một học sinh do hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định nhưng không thấp hơn mức trần học phí mà học sinh đó phải đóng tại trường; những trường không thu học phí thì mức học bổng tối thiểu bằng ba lần mức trần học phí của trường THPT tại địa phương…