Thêm một trường được đánh giá, cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

Thứ Tư, 25-03-2020, 11:31
Hoạt động nghiên cứu khoa học tai Trường đại học Cửu Long (Ảnh: Trường đại học Cửu Long)

NDĐT - Thêm một trường đại học được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài, tiếp theo sau năm cơ sở đã được giao nhiệm vụ trước đó.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quyết định giao Trường đại học Cửu Long thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

Việc tổ chức bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ thực hiện theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước. Thời gian thực hiện nhiệm vụ của nhà trường là hai năm, hiệu lực thi hành từ ngày 19-3. Bộ GD-ĐT yêu cầu trước ngày 15-12 hằng năm, Trường đại học Cửu Long phải báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

Trường đại học Cửu Long là trường đại học ngoài công lập đầu tiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhà trường có Trung tâm đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài, có nhiệm vụ giảng dạy Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho các đối tượng là người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, nghiên cứu trên địa bàn thành phố Vĩnh Long và các địa phương lân cận khi có nhu cầu.

Đến thời điểm hiện tại, có sáu trường trên cả nước được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

Năm trường đại học được cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

HOA LÊ