Tăng mức hỗ trợ giáo dục cho con công nhân các khu công nghiệp

Thứ Sáu, 27-11-2020, 09:44
Các đại biểu đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Từ ngày 1-11-2020, Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non đã chính thức có hiệu lực. Với nhiều chính sách nhân văn, hỗ trợ trực tiếp đối tượng là con em công nhân, giáo viên đang làm việc tại các khu công nghiệp, Nghị định được đánh giá là bước đột phá trong chính sách chăm lo đời sống công nhân. Hiện TP Hà Nội đề xuất tăng mức hỗ trợ các đối tượng được quy định cao gấp 1,5 lần so với mức bình quân chung của cả nước.

Điều 8 của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ, từ ngày 1-11, trẻ em là con công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp (KCN) được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định, được hỗ trợ tối thiểu 160 nghìn đồng/trẻ/tháng tiền ăn trưa, tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá chín tháng/năm học. Giáo viên mầm non tại các trường dân lập, tư thục ở địa bàn có KCN sẽ được hỗ trợ tối thiểu 800 nghìn đồng/tháng.

Điều kiện để được hỗ trợ bao gồm: Có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non; có hợp đồng lao động với người đại diện trường; trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân tại KCN.

Theo Tờ trình của UBND TP Hà Nội, trên địa bàn các quận, huyện, thị xã của thành phố có bảy cơ sở giáo dục mầm non công lập tại các xã thuộc vùng khó khăn; hơn 5.300 trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng là công nhân, người lao động đang làm việc tại các KCN. Có 480 giáo viên mầm non đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có KCN là đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ. Trên cơ sở mức thu nhập bình quân đầu người một tháng của Hà Nội gấp 1,5 lần so với cả nước, UBND TP Hà Nội đề xuất mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách bằng 1,5 lần mức tối thiểu quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, TP Hà Nội sẽ hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã thuộc vùng khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ với mức 3,6 triệu đồng/tháng/45 trẻ (số dư từ 20 trẻ trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ; mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá năm lần mức hỗ trợ nêu trên/1 tháng).

Đối với trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình công lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các KCN được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định, mức hỗ trợ 240 nghìn đồng/trẻ/tháng.

Hỗ trợ 1,2 triệu đồng/giáo viên/tháng đối với giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp KCN bảo đảm những điều kiện theo quy định. Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN.

Tất cả mức hỗ trợ này đều thực hiện trong thời gian không quá chín tháng/năm học. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ ngân sách quận, huyện, thị xã bảo đảm theo phân cấp. Riêng năm 2020 và năm 2021: Các quận tự bảo đảm kinh phí hỗ trợ; Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu kinh phí cho các quận, huyện, thị xã để thực hiện.

Ngày 26-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP  Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của TP Hà Nội.

Đa số các ý kiến đều cho rằng việc HĐND TP ra Nghị quyết trên là cần thiết, kịp thời, có đủ căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền. Việc ban hành và thực hiện nghị quyết sẽ góp phần giảm bớt một phần khó khăn đối với các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh thuộc loại hình công lập, tư thục ở địa bàn có KCN, địa bàn đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho rằng, nếu Dự thảo Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ thực hiện một số chính sách phát triển giáo dục mầm non của TP Hà Nội được thông qua trong Kỳ họp HĐND TP sắp tới thì sẽ khắc phục được tình trạng Nghị định chờ hướng dẫn. Các nội dung của Dự thảo Nghị quyết cũng đã quán triệt và thực hiện đúng quan điểm của Đảng đối với việc chăm lo đời sống giai cấp công nhân, lao động, đồng bào dân tộc, địa bàn khó khăn, thể hiện tính nhân văn và tính nhất quán trong thực hiện chính sách giáo dục của thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

AN TRÂN