Phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thứ Bảy, 04-07-2020, 02:36

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) vừa có văn bản gửi các bộ, ngành về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh năm 2020. Trong đó, Bộ GD và ÐT đề nghị các bộ, ngành quán triệt thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg (ngày 24-6) của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

 Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thanh tra các tỉnh cử người tham gia ban chỉ đạo cấp tỉnh và các đoàn thanh tra, kiểm tra của địa phương nhằm tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi, xét tốt nghiệp. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương phối hợp Bộ GD và ÐT, UBND các tỉnh, các sở GD và ÐT, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp triển khai bảo đảm an ninh trật tự cho công tác ra đề, in sao, vận chuyển, coi và chấm thi; bảo đảm an toàn giao thông. Bộ Y tế chỉ đạo các sở y tế, bệnh viện… chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu, cơ sở thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời yêu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc y tế khi dịch bệnh xảy ra và trường hợp đau ốm bất thường của thí sinh trong các ngày thi. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị dự báo các tình huống an ninh mạng, dự kiến các biện pháp kịp thời khi xảy ra sự cố liên quan đến bảo mật cơ sở dữ liệu của kỳ thi…

Theo Bộ GD và ÐT, kỳ thi tốt nghiệp năm 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến 10-8 ở tất cả các tỉnh, thành phố. Bộ GD và ÐT chịu trách nhiệm chung về chỉ đạo tổ chức kỳ thi trên phạm vi toàn quốc; chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chủ trì và chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi trên địa bàn…

PV