Không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa

Thứ Năm, 15-08-2019, 04:55

Bộ Giáo dục và Ðào tạo vừa có công văn đề nghị giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục bảo đảm cung cấp sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp hoặc gián tiếp buộc học sinh mua xuất bản phẩm tham khảo, nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí. Ðồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, lưu ý các giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối việc đưa, đón học sinh. Sở Giáo dục và Ðào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện công khai các khoản thu, chi đầu năm học theo đúng các quy định hiện hành; không để xảy ra "lạm thu"; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra sai phạm trong thu, chi đầu năm học.

PV