Giữ nguyên chế độ chính sách cho học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn

Thứ Năm, 21-05-2020, 10:01
(Ảnh minh hoạ: THUỲ LINH)

NDĐT- Trong học kỳ II năm học 2019-2020, các chế độ chính sách cho trẻ em, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vẫn được thực hiện theo các quy định của Nhà nước, bảo đảm đúng định mức, đủ thời gian hưởng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thông tin cho biết, Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang đã có công văn xin ý kiến về thực hiện chế độ, chính sách học sinh học kỳ II năm học 2019-2020. Trả lời Sở GD-ĐT Tuyên Quang, đồng thời thông tin tới các Sở, Bộ GD-ĐT khẳng định, trong học kỳ II năm học 2019-2020, các chế độ chính sách cho trẻ em, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vẫn được thực hiện theo các quy định của Nhà nước, bảo đảm đúng định mức, đủ thời gian hưởng. Thời gian hưởng không vượt quá số tháng/năm học theo đúng quy định tại các văn bản về chế độ chính sách hiện hành, thời gian chi trả phù hợp với điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học.

Về thời gian giao, nhận gạo theo quy định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn đề nghị thực hiện theo Quyết định số 171/QĐ-TCDT ngày 10-4-2020 về việc gia hạn thời gian xuất gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm 2019-2020.

Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức dạy học, giáo dục của nhà trường, hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thống nhất với Ban đại diện cha mẹ trẻ em, học sinh để có phương thức chi trả, cấp phát phù hợp, bảo đảm sử dụng hiệu quả và đúng mục đích.

HOA LÊ