Giảm các nội dung nâng cao trong sách giáo khoa

Thứ Năm, 26-03-2020, 02:29

Ngày 25-3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố để tiếp tục quán triệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học; triển khai dạy và học qua in-tơ-nét và trên truyền hình, nhất là việc tinh giản chương trình.

Theo đó, Bộ GD và ÐT đang gấp rút rà soát để giảm tải chương trình. Các tiểu ban do Bộ GD và ÐT thành lập có nhiệm vụ căn cứ vào chương trình đối chiếu với sách giáo khoa để giảm các nội dung nâng cao, bảo đảm yêu cầu tối thiểu. Ðồng thời rà soát tích hợp các bài học trong sách giáo khoa theo chủ đề nhằm giúp các địa phương tiết kiệm thời gian, thuận lợi cho thiết kế các bài học qua in-tơ-nét và trên truyền hình. Những phần kiến thức đang trùng lặp giữa các môn học sẽ được lược bớt. Mục tiêu là giảm được từ 5 đến 7 tuần so với chương trình hiện nay. Tuy nhiên, việc tinh giản không thực hiện cơ học và phải bảo đảm cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng, cốt lõi của chương trình cho học sinh, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình.

PV