Các cơ sở giáo dục đại học ASEAN bàn về bảo đảm chất lượng

Thứ Năm, 07-11-2019, 13:00
PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương phát biểu khai mạc Diễn đàn

NDĐT- Diễn đàn về bảo đảm chất lượng ASEAN (ASEAN QA 2019), lần đầu tiên do một cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đăng cai tổ chức, mang chủ đề “Kết nối để xây dựng và duy trì văn hóa chất lượng trong các cơ sở giáo dục đại học” đã khai mạc sáng 7-11 với sự tham dự của hơn 250 đại biểu đến từ hơn 150 cơ sở giáo dục đại học của 15 quốc gia trong khu vực và thế giới.

Sáng 7-11, Diễn đàn “Kết nối để xây dựng và duy trì văn hóa chất lượng trong các cơ sở giáo dục đại học” do Trường đại học Ngoại thương đăng cai tổ chức khai mạc tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam được chọn tổ chức sự kiện quốc tế quan trọng về đến lĩnh vực bảo đảm chất lượng này.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án ASEAN-QA thành lập từ năm 2011 nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bảo đảm chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học, Diễn đàn ASEAN-QA là nơi trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng của hơn 150 cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài khu vực ASEAN,

Trong thời gian hai ngày 7 và 8-11, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề: Vai trò của Mạng lưới bảo đảm chất lượng trong bối cảnh giáo dục đại học ở ASEAN đang có nhiều thay đổi; Sự tham gia của người học trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đại học ở ASEAN- Đối thoại giữa các bên liên quan; Số hóa trong giáo dục đại học và tác động đến công tác đảm bảo chất lượng.

Tại các phiên hội thảo song song, một số nội dung trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm chất lượng được trao đổi, thảo luận như: Tính bền vững của các hệ thống và quy trình phát triển và bảo đảm chất lượng; Hệ thống phát triển và bảo đảm chất lượng tích hợp; Công cụ đánh giá và sử dụng dữ liệu trong bảo đảm chất lượng; Các bên liên quan và sự tham gia của sinh viên; Áp dụng các nguyên tắc đảm bảo chất lượng khu vực vào thực tiễn - Khung bảo đảm chất lượng ASEAN (AQAF); Bảo đảm chất lượng các chương trình liên kết đào tạo: Khả năng và thách thức…

Cũng tại diễn đàn, các đại biểu tham dự sẽ đề xuất các giải pháp nhằm liên kết các cơ sở giáo dục đại học và các bên liên quan cũng như đóng góp vào quá trình xây dựng sự tín nhiệm giữa các cá nhân và các tổ chức. Diễn đàn ASEAN-QA là một sân chơi chung cho các cơ sở giáo dục đại học và các bên liên quan trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng để xây dựng một cộng đồng hoạt động dựa trên đối thoại và trao đổi.

HOA LÊ