Bổ sung tiêu chuẩn người biên soạn sách giáo khoa

Thứ Tư, 12-08-2020, 04:03

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa (SGK); tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định SGK.

Theo đó, đối với tiêu chuẩn người biên soạn SGK, ngoài phải có trình độ được đào tạo từ đại học trở lên, am hiểu về khoa học giáo dục, có chuyên môn phù hợp với SGK được biên soạn…, Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT bổ sung tiêu chuẩn phải là công dân Việt Nam. Về trình tự giải quyết hồ sơ đề nghị thẩm định SGK cũng được hướng dẫn cụ thể hơn.

Bộ GD và ĐT tiếp nhận hồ sơ để tổ chức thẩm định SGK nhiều nhất hai đợt trong một năm; trong mỗi đợt thẩm định, một bản mẫu SGK được thẩm định nhiều nhất hai vòng, mỗi vòng năm ngày.

PV

Tổ chức chấm thi tốt nghiệp THPT từ ngày 11-8

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết, từ ngày 11-8, các địa phương bắt đầu chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Địa điểm chấm thi, làm phách, lưu trữ toàn bộ bài thi… đã được các hội đồng thi chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn. Việc chấm thi tự luận bảo đảm các điều kiện để chấm hai vòng độc lập.

Năm nay, công tác chấm thi trắc nghiệm được giao cho các địa phương thay vì các trường đại học đảm nhận như kỳ thi trước. Bộ GD và ĐT đã nâng cấp, hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm theo hướng “thông minh” hơn, có thể hỗ trợ phát hiện các lỗi, sai sót, bảo mật thông tin. Tất cả các bài thi trắc nghiệm trong quá trình chấm thi đều được mã hóa, chỉ được giải mã với những người có trách nhiệm với bộ công cụ tương thích; những tác động lên phần mềm đều được lưu vết để hỗ trợ việc tìm lại lịch sử hoạt động khi cần thiết…

PV