Việt Nam đón khoảng 12,9 triệu lượt khách quốc tế

Thứ Hai, 30-09-2019, 09:51

Theo Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã đón khoảng 12,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Các thị trường khách trọng điểm vẫn tăng trưởng khá cao. Khách đến từ châu Á tăng 12,5%, trong đó khách Trung Quốc đạt gần bốn triệu lượt người, tăng 4,4%, khách Hàn Quốc đạt hơn 3,1 triệu người, tăng 22,5%, khách Nhật Bản đạt hơn 712 nghìn lượt người, tăng 14,2%, tăng trưởng cao nhất là khách Thái-lan đạt hơn 345 nghìn lượt người, tăng 46%. Khách châu Âu cũng tăng hơn 5,3%, khách châu Mỹ (chủ yếu là khách Mỹ) tăng 6,6%, khách châu Phi tăng 19,8%.

Riêng trong tháng 9, có hơn 1,51 triệu lượt khách quốc tế đến nước ta, tăng 3,2% so với tháng trước, là tháng thứ hai liên tiếp trong năm nay có lượng khách quốc tế đạt hơn 1,5 triệu lượt người.

PV