Chín tháng đầu năm, gần 13 triệu lượt du khách quốc tế đến Việt Nam

Thứ Bảy, 28-09-2019, 19:57

NDĐT – Ngày 28-9, Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 9 là tháng thứ tư kể từ đầu năm nay có lượng khách quốc tế đến nước ta đạt trên 1,5 triệu lượt người. Tính chung chín tháng năm 2019, khách quốc tế đến nước ta đạt 12,9 triệu lượt người.

Tính chung chín tháng năm 2019, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt hơn 12,8 triệu lượt người, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến bằng đường bộ tăng cao nhất với 23,5%, đạt gần 2,5 triệu lượt người; tiếp đến là đường hàng không tăng 8,3%, đạt 10 triệu lượt người; riêng đến bằng đường biển đạt gần 190 nghìn lượt người, giảm 0,6%.

Trong chín tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta từ châu Á đạt hơn 10 triệu lượt người, chiếm 78,9% tổng số khách quốc tế, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều tăng: Trung Quốc đạt gần bốn triệu lượt người, tăng 4,4%; Hàn Quốc đạt hơn ba triệu lượt người, tăng 22,5%; Nhật Bản hơn 712 nghìn lượt người, tăng 14,2% ...

Khách đến từ châu Âu ước tính đạt hơn 1,6 triệu lượt người, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng ở hầu hết các thị trường. Khách đến từ Liên bang Nga hơn 478 nghìn lượt người, tăng 5,1%; Vương quốc Anh hơn 237 nghìn lượt người, tăng 5%; Pháp hơn 215 nghìn lượt người, tăng 1,1%; Đức hơn 163 nghìn lượt người, tăng 5,3%.

Khách đến từ châu Mỹ đạt hơn 737 nghìn lượt người, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là khách đến từ Hoa Kỳ đạt 569,1 nghìn lượt người, tăng 7,7%.

Khách đến từ châu Đại Dương đạt hơn 329 nghìn lượt người, giảm 1,4%, trong đó khách đến từ Australia đạt gần 292 nghìn lượt người, giảm 1%.

Khách đến từ châu Phi đạt 34,5 nghìn lượt người, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2019.

X.B