Bình Thuận tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch

Thứ Hai, 14-10-2019, 10:15

Chín tháng đầu năm 2019, tỉnh Bình Thuận đón khoảng 4,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018.

Lượng khách tăng đã giúp cho tổng thu của ngành du lịch tỉnh có những biến chuyển tích cực. Doanh thu từ khách du lịch đạt khoảng 11.200 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động du lịch diễn ra ổn định; chất lượng dịch vụ được quan tâm và ngày càng nâng cao. Tỉnh tổ chức nhiều hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh "điểm đến" Bình Thuận như: Ký kết Chương trình liên kết hợp tác tam giác phát triển du lịch TP Hồ Chí Minh - Lâm Ðồng - Bình Thuận, giai đoạn 2019 - 2024; ký kết liên tịch Chương trình hợp tác phát triển du lịch với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước…

Bình Thuận đề ra mục tiêu đón 6,3 triệu lượt khách trong năm 2019. Ðể đạt mục tiêu, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch cả trong nước và nước ngoài. Các đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động văn hóa, thể thao trong các khu du lịch, góp phần bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người dân; tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, người dân địa phương về xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, thân thiện. Các ngành, cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước đối với các cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh lữ hành, kiểm soát giá cả, chất lượng các loại hàng hóa... nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần thu hút ngày càng nhiều khách du lịch, phát triển du lịch bền vững.

* Lai Châu phấn đấu có 55% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của tỉnh Lai Châu đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng nâng cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, xây dựng đồng bộ. Ngành nông nghiệp được tái cơ cấu và đẩy mạnh phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, hình thành, mở rộng những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung có chất lượng. Tính đến tháng 9-2019, toàn tỉnh có 29 trong tổng số 96 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người ước đạt gần 37 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 22,23%. Tỉnh có hai huyện đã ra khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước...

Tỉnh Lai Châu phấn đấu đến năm 2025, có 50% đến 55% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, ba huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2% đến 3%/năm. Ðể đạt được những mục tiêu đề ra, tỉnh Lai Châu xác định tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển nông nghiệp; quan tâm ưu tiên nguồn lực và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa khu vực nông thôn. Cùng đó, tỉnh cũng thực hiện đồng bộ, quyết liệt mục tiêu xây dựng xã, bản nông thôn kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng...

PV và TTXVN