Khai mạc hội thi  "Tôi yêu khoa học"

Thứ Ba, 03-11-2020, 04:05

Ngày 2-11, thực hiện kế hoạch công tác Ðội và phong trào thiếu nhi thành phố năm học 2020 - 2021 với chủ đề "Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh tự hào truyền thống, tiến bước lên Ðoàn"; nhằm tạo sân chơi bổ ích, ứng dụng kiến thức khoa học vào cuộc sống cho đội viên, thiếu nhi thành phố, Hội đồng Ðội TP Hồ Chí Minh và Báo Khăn Quàng Ðỏ, Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ Trẻ phối hợp tổ chức hội thi "Tôi yêu khoa học" lần thứ sáu năm 2020 cho học sinh THCS trên địa bàn và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các thí sinh sẽ thi tài bằng hình thức trực tuyến ở các nội dung về các kiến thức khoa học phổ thông như: sức khỏe, tâm lý, động vật, môi trường, thiên văn… Hội thi sẽ tạo sân chơi giao lưu, học tập giúp đội viên, học sinh tìm hiểu kiến thức khoa học; trang bị kiến thức, ứng dụng kiến thức khoa học vào cuộc sống cho đội viên, học sinh; đẩy mạnh các giải pháp thực hiện chương trình rèn luyện đội viên.

PV

79 khu phố quận 5 đạt chuẩn văn minh

UBND quận 5 vừa tổng kết 20 năm (giai đoạn 2000 - 2020) thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Quận có cả 15 phường đăng ký đạt danh hiệu "Phường văn minh đô thị", đến nay 11 trong số 15 phường đã đạt danh hiệu này, chiếm tỷ lệ 73,3%. Bên cạnh đó, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả tích cực; việc xây dựng nếp sống văn hóa cơ sở được thực hiện tốt, tạo tiền đề thuận lợi cho việc giảm bớt và tiến tới xóa hẳn các tập tục lạc hậu, mê tín, không phù hợp nếp sống văn minh. Cùng với đó, thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19-10-2018 của Thành ủy về cuộc vận động "Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước", quận đã công nhận 79 khu phố đạt chuẩn "văn minh - sạch, đẹp - an toàn", đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, quận cũng đã có 93 trong số 99 khu phố đạt danh hiệu "khu phố văn hóa".

PV