Ðồng bào các dân tộc đoàn kết vì sự phát triển của thành phố

Thứ Hai, 16-12-2019, 20:51
Một tiết mục văn nghệ tại Ðại hội Ðại biểu các dân tộc thiểu số TP Hồ Chí Minh lần thứ ba.

Những năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP Hồ Chí Minh luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, ổn định, an tâm lao động và sinh hoạt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, hòa nhập nhanh với xu hướng chung; đồng thời, đã có nhiều đóng góp cụ thể tích cực, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh xác định, công tác dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tích cực vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thời gian qua, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các công tác phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiêu biểu như trong lĩnh vực chăm lo giáo dục, thành phố đã thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc; chính sách vay vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên; chính sách miễn học phí đối với học sinh là người dân tộc Chăm và Khmer từ cấp học mẫu giáo đến bậc phổ thông trung học;...

Toàn thành phố hiện có gần 16.900 doanh nghiệp của người dân tộc thiểu số đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, chiếm khoảng 5% tổng doanh nghiệp toàn thành phố. Tính đến tháng 10-2019, thành phố còn 1.323 hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng hộ dân thành phố. Thành phố có 97 cấp ủy viên là người dân tộc, cán bộ đã thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm, góp phần giúp địa phương thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn. Trong giai đoạn 2014-2019, công tác dân tộc tiếp tục được quan tâm đầu tư đúng mức, thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước "bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển" góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận cao của xã hội và góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố. Thành phố luôn quan tâm bảo tồn, phát huy và duy trì các lễ hội truyền thống của các dân tộc (lễ hội Nguyên tiêu của dân tộc Hoa, TP Hồ Chí Minh, Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, lễ Ramưwan của đồng bào Chăm,...).

Cùng với thành phố, đồng bào dân tộc thiểu số cũng tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật như phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", ngày hội "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình",... Ðiều này, khẳng định sự đồng lòng, đoàn kết của đồng bào trong việc chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng chính quyền vì sự phát triển chung của thành phố. Ðiển hình cho nét đẹp này có thể kể đến hoạt động trong đời sống của cộng đồng Hồi giáo TP Hồ Chí Minh, hiện có hơn 10.300 người. Tuy đồng bào sống rải rác ở các quận, huyện nhưng nhờ được tổ chức tốt cho nên cộng đồng Hồi giáo vẫn thể hiện được những nét văn hóa đặc trưng cũng như vì phong trào chung của thành phố. Dựa trên nền tảng cơ bản của giáo luật, các chức sắc, chức việc đã cụ thể hóa, xây dựng phù hợp giáo luật, gắn liền trong sinh hoạt tôn giáo, thực hiện bằng phương thức tuyên truyền lồng ghép hoạt động thuyết giảng, truyền đạt giáo luật. Nhờ đó, các hoạt động về tuyên truyền đời sống văn minh, văn hóa, bảo vệ môi trường, cộng đồng Hồi giáo đều đạt được kết quả rất tích cực.

Tại Ðại hội Ðại biểu các dân tộc thiểu số TP Hồ Chí Minh lần thứ ba diễn ra mới đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Những thành quả mà các dân tộc thiểu số trên địa bàn đạt được trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận và phát huy; đồng thời, mong đồng bào các dân tộc tiếp tục tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động, tích cực học tập nâng cao trình độ, góp phần tham gia xây dựng thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. UBND thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cấp, các ngành và toàn thể xã hội phải xác định công tác dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị thành phố, thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực, nghiên cứu đề xuất những chính sách phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đồng bào dân tộc. Tăng cường bố trí cán bộ là người dân tộc thiểu số có năng lực, tâm huyết vào cấp ủy và ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội.

Theo UBND thành phố, thời gian tới, các cấp, các ngành cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; chủ động xây dựng các chủ trương, chính sách dân tộc phù hợp, sát thực tiễn nhằm chăm lo thật tốt đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Thành phố sẽ tăng cường tập hợp, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc; thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm tạo nguồn cho công tác cán bộ, trong đó có đội ngũ cán bộ công tác dân tộc. Thành phố chỉ đạo các đơn vị nỗ lực khắc phục các hạn chế về chính sách dân tộc trong lĩnh vực hướng nghiệp dạy nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số so với tỷ lệ chung; có giải pháp hiệu quả hơn trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy "Di sản văn hóa phi vật thể, bản sắc văn hóa dân tộc cũng như các thiết chế văn hóa" trong bối cảnh đô thị hóa của thành phố hiện nay.

Bài và ảnh: XUÂN PHÚ