Khi đảng viên về sinh hoạt tại khu dân cư

Thứ Ba, 25-06-2019, 06:40
Một buổi sinh hoạt đảng hằng tháng (tháng 6-2019) của Chi bộ Khu phố 1 (phường Linh Xuân, quận Thủ Ðức).

TP Hồ Chí Minh đang triển khai thực hiện chủ trương không tổ chức chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn; đưa đảng viên công tác ở xã, phường, thị trấn về sinh hoạt đảng tại các chi bộ khu dân cư (KDC) theo tinh thần của Kết luận số 38-KL/TW ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc này đã nhận được sự đồng thuận cao và bước đầu đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực.

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận Thủ Ðức Ðặng Thị Bích Thuận cho biết, việc đưa đảng viên của chi bộ cơ quan phường về sinh hoạt tại chi bộ khu phố sẽ góp phần tăng cường tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức phường trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; nắm bắt cũng như báo cáo, đề xuất và giải quyết kịp thời, nhanh hơn những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc chính đáng của người dân.

Huyện Bình Chánh cũng phân công cán bộ chủ chốt của xã, thị trấn kiêm nhiệm chức danh bí thư, phó bí thư và chi ủy viên chi bộ ấp, khu phố nhằm tạo thuận lợi cho việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động người dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị của đảng viên và người dân tại địa bàn ấp, khu phố. Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Chánh Nguyễn Thị Kim Dung, việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên về các chi bộ ấp, khu phố tạo điều kiện cho đảng viên là cán bộ, công chức xã, thị trấn gần gũi với đảng viên và người dân ở địa bàn ấp, khu phố; giúp giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận 6 Lê Thanh Bình cho biết: Ðến nay tất cả 14 chi bộ cơ quan phường (tương ứng 14 phường) của quận 6 đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ khu phố. Trước đó, các chi bộ khu phố đã được đảng ủy phường khảo sát, đánh giá và phân tích kỹ về mặt mạnh, hạn chế, các yếu tố đặc thù của địa bàn dân cư. Từ đó, một số chi bộ khu phố hoạt động yếu, nhân sự cấp ủy chưa ổn sẽ được đảng ủy các phường phân công, bố trí cán bộ, đảng viên đang giữ những vị trí chủ chốt tại phường về tham gia cấp ủy. Việc bố trí này sẽ giúp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và chi bộ khu phố; đồng thời giúp cán bộ nắm chắc tình hình địa bàn dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quận ủy quận 6 đã đề ra những nguyên tắc phân công, chuyển đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn về sinh hoạt đảng tại chi bộ khu phố. Bí thư Quận ủy quận 6 Lê Văn Tân cho biết: Ðảng viên được chuyển sinh hoạt đảng về địa bàn theo thứ tự ưu tiên như sau: Nơi đang sinh hoạt đảng theo sự phân công trước đây, nơi là thành viên tổ đại biểu hội đồng nhân dân, nơi cư trú, KDC đang phụ trách. Ngoài ra, tùy theo đặc điểm tình hình KDC, đảng ủy các phường sẽ phân công đảng viên có chuyên môn phù hợp về sinh hoạt đảng nhằm giúp sức, hỗ trợ các khu phố thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ðảng ủy phường chỉ đạo.

Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Tân nhấn mạnh: Việc phân công phải tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ở xã, phường lẫn chi bộ KDC. Trong đó, phải xác định nhiệm vụ ở nơi đang công tác là nhiệm vụ chủ yếu của đảng viên. Do đó, các chi bộ KDC cần tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên chuyển sinh hoạt hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu, chỉ nên phân công công việc với mức độ phù hợp, có thể tham gia chi ủy, không nên phân công làm bí thư hoặc phó bí thư chi bộ KDC.

Trên bình diện chung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Thị Dung đề nghị các chi bộ KDC cần quan tâm hơn nữa công tác dân vận, chú ý phân công đảng viên phù hợp để bảo đảm công tác dân vận đạt hiệu quả cao, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các đảng bộ cấp xã nên duy trì và phát huy cơ chế cấp ủy phụ trách KDC. Bên cạnh đó, từ nay việc đánh giá cán bộ, công chức được thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh để xét hưởng thu nhập tăng thêm. Do vậy, việc đánh giá đảng viên sẽ được tiến hành hằng tháng, hằng quý tại cơ quan (nơi đảng viên đang công tác), sau đó cơ quan sẽ thông báo kết quả đánh giá này về chi bộ KDC, do vậy chi bộ KDC không cần đánh giá đảng viên hằng tháng hay hằng quý.

Bài và ảnh: HOÀNG LIÊM