Ðiểm sáng về mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng

Thứ Hai, 29-07-2019, 21:52
Ðảng ủy phường 27, quận Bình Thạnh chọn những nội dung quan trọng trên báo Ðảng để giới thiệu trong buổi sinh hoạt đầu giờ tại cơ quan.

Thời gian qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ðiều đó đã góp phần quan trọn để thực hiện hiệu quả việc đưa chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống tại địa phương.

Đảng bộ phường 27 là một trong những tổ chức cơ sở đảng thuộc Ðảng bộ quận Bình Thạnh thực hiện tốt và có hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng. Ðều đặn vào 7 giờ sáng những ngày làm việc, tất cả cán bộ, công chức, nhân viên của phường tập trung tại phòng họp để đọc báo, tạp chí của Ðảng. Ngoài những mẩu chuyện hay về gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những bài báo hay, có tác dụng thiết thực đến công việc chuyên môn được lãnh đạo phường tóm lược thông tin một cách xúc tích để truyền đạt đến cán bộ, đảng viên.

Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường 27 Nguyễn Trí Trường cho biết, phường đã duy trì việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng hơn 10 năm nay. Những tờ báo và tạp chí của Ðảng được cán bộ, đảng viên phường đọc thường xuyên gồm: Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Báo Sài Gòn giải phóng. Báo và tạp chí được đưa đến cho tất cả 12 chi bộ thuộc đảng bộ phường với 386 đảng viên.

Báo, tạp chí của Ðảng đã trở thành món ăn tinh thần, là tài liệu không thể thiếu trong sinh hoạt ở cơ quan, trong sinh hoạt chi bộ. Những bài báo hay, thiết thực với thực tế được Ðảng ủy phường phổ biến sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên. Gần đây, một số bài báo như: "Chi bộ vững mạnh làm việc gì cũng xong", "Tự soi tự sửa, nhìn từ vai trò của cấp ủy", "Dân vận khéo ở Tân Uyên" (Báo Nhân Dân); "Tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương chính sách của Ðảng" (Tạp chí Cộng sản)… được nhiều đảng viên cùng thảo luận, từ đó rút ra những kinh nghiệm, bài học để vận dụng vào thực tế tại đơn vị, địa phương.

Phường 27 hiện đang tiến hành cải tạo hàng nghìn căn hộ chung cư cũ, rất cần sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Khi đọc báo Ðảng, các cán bộ, đảng viên của phường đã học hỏi những mô hình hay, cách làm tốt của các địa phương trên khắp cả nước để vận dụng vào việc vận động nhân dân trong quận chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ vậy, đến nay, phường 27 nói riêng, quận Bình Thạnh nói chung là địa phương được lãnh đạo thành phố đánh giá cao trong thực hiện chủ trương cải tạo chung cư cũ, một vấn đề tồn đọng nhiều năm nay của TP Hồ Chí Minh.

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thạnh Lê Thị Thùy Linh cho biết, toàn bộ 53 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Ðảng bộ quận đều đặt mua báo, tạp chí của Ðảng. Cùng với đó, 100% các cơ quan, đơn vị trong quận đều đã kết nối mạng in-tơ-nét để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên truy cập, khai thác thông tin trên các báo, tạp chí của Ðảng, phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền, cập nhật thông tin, kiến thức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương…

Theo Quận ủy Bình Thạnh, việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phục vụ công tác tuyên truyền, hỗ trợ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trong nội bộ tại địa phương, đồng thời truyền tải các thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận về những vấn đề thời sự trong nước và ngoài nước. Việc thường xuyên đọc báo, tạp chí của Ðảng giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tạo được sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn bộ hệ thống chính trị của quận và là cơ sở để thực hiện hiệu quả hơn công tác dân vận ở địa phương.

Vũ Nguyên