Dồn sức hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

Thứ Năm, 03-10-2019, 20:36
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tham dự Hội thảo quốc tế Du lịch thông minh.

Trong chín tháng qua, TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị là một trong những yếu tố quan trọng giúp thành phố vượt qua những khó khăn để tiếp tục giữ vững vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Ðầu tháng 9 vừa qua, TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Quy hoạch phát triển bờ kè sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành. Ðây là sự kiện quan trọng để thành phố học hỏi những kinh nghiệm từ các nước trong việc phát triển đô thị sông nước, góp phần mang lại diện mạo mới cho hệ thống sông ngòi, kênh rạch.

Ðó là một trong 10 hội thảo, hội nghị quốc tế quy mô lớn trong nhiều lĩnh vực mà thành phố tổ chức trong chín tháng qua. Những sự kiện này đã thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà nghiên cứu đến từ nhiều nước trên thế giới cùng trao đổi, thảo luận những vấn đề quan trọng liên quan phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Qua đó, thành phố sẽ có điều kiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai những giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời tạo nền tảng xây dựng định hướng phát triển lâu dài cho thành phố trong các giai đoạn tới.

Có thể nói, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND thành phố, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, thành phố đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ổn định trong suốt chín tháng qua.

Chủ đề "Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội" được triển khai đồng bộ, có chuyển biến. Ðề án xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh thực hiện bảo đảm tiến độ. Các ngành dịch vụ phát triển theo hướng nâng tỷ trọng các dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Ngành vận tải kho bãi, thông tin và truyền thông, khoa học - công nghệ, y tế tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao, kim ngạch nhập khẩu tăng nhẹ so cùng kỳ năm 2018 do các doanh nghiệp đã từng bước tận dụng nguồn nguyên liệu trong nước để nâng cao giá trị sản phẩm.

Trong chín tháng, sản xuất nông nghiệp thành phố duy trì hoạt động ổn định. Thu ngân sách đạt 287.173 tỷ đồng, đạt 71,95% dự toán, tăng 7,23% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khá là cơ sở nguồn lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất. Trong khi đó, các hoạt động quản lý đô thị được quan tâm nhiều hơn, văn hóa - xã hội được chú trọng và an ninh - quốc phòng địa bàn thành phố vẫn giữ sự ổn định.

Tuy vậy, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong chín tháng qua vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua trong ba tháng cuối năm cũng như thời gian tới. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến, việc triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp có tiêu chí chưa thống nhất, số trường hợp tham gia trả lời còn ít, chưa phản ánh được thực chất mức độ hài lòng của người dân. Một số nội dung trong thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội triển khai chậm, hiệu quả chưa cao. Tăng trưởng kinh tế dù giữ ổn định nhưng còn thấp hơn so cùng kỳ năm 2018. Môi trường kinh doanh đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn tồn tại những khó khăn, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp.

Trong ba tháng cuối năm 2019, thành phố tập trung hoàn thành các chỉ tiêu của năm và của cả nhiệm kỳ. Theo đó, tiếp tục thực hiện đột phá trong công tác cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát các hoạt động liên quan công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Thành phố sẽ chuẩn hóa thiết bị đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đánh giá và sử dụng hiệu quả kết quả khảo sát để đề ra các giải pháp hoàn thiện. Tập trung rà soát, triển khai và đẩy nhanh bảo đảm tiến độ các nội dung, chương trình theo kế hoạch năm 2019 đã đề ra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm.

Để việc thực hiện các nhiệm vụ trong ba tháng cuối năm và cả năm 2019 đạt được kết quả tốt nhất, thành phố sẽ tăng cường xúc tiến đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào thành phố, chủ động mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các dự án thuộc bảy chương trình đột phá, chín lĩnh vực dịch vụ ưu tiên của thành phố, các dự án thuộc đề án đô thị thông minh. Ðối với những vấn đề lớn, gây bức xúc cho người dân trong thời gian qua, thành phố sẽ phấn đấu giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất có thể…

Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, trong ba tháng cuối năm, thành phố tiếp tục chú trọng phát triển văn hóa nhằm mang đến những hoạt động, chương trình đặc sắc riêng cho thành phố để thu hút khách du lịch. Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng ngành văn hóa thành phố xây dựng đề án đối thoại văn hóa định kỳ. Ngành văn hóa sớm đưa ra các sự kiện văn hóa hằng năm của thành phố. Trước hết, phải huy động sáng kiến của người dân thành phố để xây dựng chương trình Tết Nguyên đán 2020 đậm đà bản sắc dân tộc, mang dấu ấn riêng của thành phố để chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, hướng đến Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 11.

Bài và ảnh: Linh Nguyễn