Chú trọng công tác giáo dục chính trị sát thực, hiệu quả

Thứ Hai, 10-12-2018, 21:36
Chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn Gia Định) thảo luận nội dung học tập chính trị.

Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh) là đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa bàn thành phố và cơ động thực hiện những nhiệm vụ khác khi được phân công. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ quan trọng đó, công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn quan tâm, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giáo dục sát thực, hiệu quả.

Buổi học tập chính trị của Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn Gia Định) được tổ chức chặt chẽ, dân chủ, hấp dẫn, có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin thông qua trình chiếu các tư liệu, hình ảnh minh họa sinh động, phù hợp nội dung. Đây là một trong những yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị do Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo.

Đại úy Phan Thành Đồng, Chính trị viên Đại đội 1 cho biết, từ đặc điểm nhiệm vụ, đối tượng chiến sĩ và yêu cầu cao của công tác giáo dục chính trị, đòi hỏi đội ngũ cán bộ chính trị phải tích cực tìm tòi, nghiên cứu nội dung, sưu tầm hình ảnh, tư liệu thích hợp để bài giảng thêm sinh động, thuyết phục người nghe, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống… cho chiến sĩ.

Trung đoàn Gia Định đóng quân trên địa bàn đô thị, nhiều thành phần dân cư cho nên Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn chú trọng bám sát thực tiễn, từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tổ chức cho đơn vị thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Theo Thiếu tá Lê Duy Vũ, Chính ủy Trung đoàn Gia Định, những năm gần đây, trước tác động của mặt trái mạng xã hội, đơn vị đã xây dựng các bảng điện tử, thường xuyên cập nhật nội dung tuyên truyền sát với tình hình thời sự, tâm lý quân nhân, qua đó phản bác kịp thời các quan điểm sai trái và định hướng tư tưởng cho bộ đội. Cán bộ các cấp luôn kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng con người, xây dựng tổ chức, gắn với nâng cao nhận thức tư tưởng, hướng dẫn hành động cho chiến sĩ.

Với cách thức tiến hành đa dạng, phong phú được thể hiện toàn diện trên các mặt, đơn vị đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, lấy “xây” để “chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Bên cạnh thực hiện tốt chương trình giáo dục cơ bản cho các đối tượng, Trung đoàn yêu cầu cán bộ các cấp thực hiện tốt mô hình “Bốn cùng với chiến sĩ” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ) gắn với các mô hình: “Nêu cao trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ cương, chấn chỉnh phong cách”, “Tổ tư vấn tâm lý, tư vấn pháp luật”… để quản lý tư tưởng chiến sĩ. Ngoài ra, các mô hình: “Cá nhân 4 tự giác”, “Đơn vị 3 tốt”, “Mỗi tuần một chuyện kể về Bác”, “Mỗi ngày một điều luật”, “Mỗi ngày một trang sách”... cũng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần không nhỏ trong việc giáo dục chính trị, bồi đắp lý tưởng, xây dựng bản lĩnh cho bộ đội…

Trung đoàn Gia Định có đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ, có trình độ, kiến thức vững vàng, được đào tạo cơ bản, năng động, nhiệt tình, sâu sát đơn vị, cùng với phương pháp giáo dục khoa học, thường xuyên được đổi mới, cập nhật thông tin chính thống. Đây chính là hạt nhân nòng cốt thúc đẩy kết quả huấn luyện chính trị, quân sự của đơn vị ngày càng tiến bộ. Chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị cũng được nâng lên rõ rệt với kết quả kiểm tra chính trị hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 88% đạt khá, giỏi.

Trong lần kiểm tra mới đây tại Trung đoàn Gia Định, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Cục trưởng Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) nhận xét, đơn vị đã bám sát thực tiễn, chủ động đổi mới, sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho chiến sĩ. Đội ngũ cán bộ tích cực nghiên cứu, vận dụng đa dạng phương pháp giáo dục thiết thực, hiệu quả, kết hợp nhiều mô hình hay góp phần củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tập thể quân nhân…

Bài, ảnh: TRẦN THỦY và HIỂN DUY