Việt Nam đứng thứ 10 toàn cầu trong chuyển đổi sử dụng IPV6

Thứ Ba, 28-07-2020, 02:55

Ngày 27-7, Trung tâm In-tơ-nét Việt Nam (VNNIC) cho biết, trong tháng 7, VNNIC đã triển khai chương trình đào tạo 34 học viên đầu tiên trong chương trình đào tạo 500 chuyên gia về giao thức in-tơ-nét thế hệ IPV6 và hệ thống máy chủ tên miền (DNS).

Đây là chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho các cán bộ công nghệ thông tin của các cơ quan chuyên trách công nghệ thông tin khối bộ, ngành trong giai đoạn 2020 đến 2025, nhằm hỗ trợ tất cả các cơ quan nhà nước chuyển đổi hoàn toàn hệ thống công nghệ thông tin, in-tơ-nét từ IPV4 sang IPV6 vào năm 2025.

Trong giai đoạn 2011 - 2019, Việt Nam đã thực hiện tốt Kế hoạch hành động quốc gia về IPV6, in-tơ-nét  được bảo đảm hoạt động ổn định trên nền tảng IPV6 và sẵn sàng phục vụ cho việc phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, tính đến hết tháng 6-2020, Việt Nam xếp thứ 10 toàn cầu trong chuyển đổi sử dụng IPV6 với tỷ lệ ứng dụng trên in-tơ-nét Việt Nam đạt 44% (trung bình toàn cầu là 22%). Hiện tại, Việt Nam có hơn 36 triệu người sử dụng IPV6, với 25 triệu thuê bao di động 3G/4G, 11 thuê bao cáp quang FTTH đang hoạt động tốt trên nền IPV6.

PV