Tái tạo lại video từ các hình ảnh chuyển động không rõ ràng

Thứ Bảy, 19-10-2019, 07:10

NDĐT - Một nhóm nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã phát triển một cách phục hồi các chi tiết bị mất của hình ảnh và từ đó tạo ra một video rõ nét hơn các phần chuyển động bị mờ.

Nghiên cứu này sử dụng một mô hình tổng quát dựa trên mạng lưới nơ ron tích chập để xử lý hình ảnh. Các nhà nghiên cứu cho mô hình này học tập từ các cặp hình ảnh mà họ cung cấp (một chất lượng thấp và một chất lượng cao), để mô hình có thể hiểu các cảnh quay mờ được tạo ra như thế nào. Khi được đưa vào sử dụng để xử lý các hình hảnh chất lượng thấp, mô hình sẽ phân tích đoạn video và sau đó kết hợp với các hình ảnh rõ hơn trước hoặc sau đó để tổng hợp lại.

Trong các cuộc thử nghiệm, mô hình này có thể tạo lại video với 24 khung hình ghi lại chuyển động rõ ràng của một người cụ thể với bước chân rõ ràng và kích thước cơ thể khi họ đi tới hay ra khỏi khung hình

Các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm mô hình của họ trên hình ảnh y khoa, điều này rất có giá trị đối với các nước đang phát triển khi mà việc chuyển đổi hình ảnh 2D như chụp X quang thành hình ảnh 3D giống như chụp CT mà không phải mất thêm chi phí.

HÙNG HIẾU