Facebook treo thưởng 500 USD cho mỗi lỗ hổng được phát hiện

Thứ Tư, 16-10-2019, 17:51

NDĐT - Ngày 16-10, trên thông báo của mình, Facebook cho biết, đang mở rộng phạm vi và tiền thưởng cho chương trình về báo cáo lạm dụng dữ liệu trong các ứng dụng của Facebook hoặc trang web của bên thứ ba.

Hiện tại, các nhà bảo mật có thể kiếm được ít nhất 500 USD cho việc tìm thấy lỗ hổng dữ liệu, bằng cách thâm nhập chủ động vào các ứng dụng trên Facebook và các trang web bên thứ ba liên quan.

Để thực hiện việc thâm nhập và tìm kiếm lỗ hổng này, các nhà bảo mật phải được sự cho phép và tuân thủ những quy tắc mà bên thứ ba đặt ra cho việc công bố lỗ hổng trước khi đưa lên Facebook. Tuy nhiên, nếu việc tìm kiếm này không được sự đồng ý của nhà phát triển ứng dụng hoặc trang web, sẽ không được Facebook hay nhà phát triển trả tiền.

Việc mở rộng phạm vi của chương trình này sẽ là động lực thúc đẩy hơn nữa cho việc nghiên cứu về rò rỉ dữ liệu người dùng của các mạng xã hội,. Đồng thời, giúp các nhà phát triển ứng dụng nhận thức được nguy cơ và khắc phục những vấn đề về rò rỉ dữ liệu.

HÙNG HIẾU