Tổ chức Đại hội điểm tại nhiều Đảng bộ trực thuộc EVNHCMC

Thứ Sáu, 29-05-2020, 16:08
Cán bộ, đảng viên Công ty Lưới điện Cao thế TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Ngày 28-5, Đảng bộ Công ty Lưới điện Cao thế TP Hồ Chí Minh, trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là một trong các đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm của Đảng bộ EVNHCMC.

Đồng chí Phạm Quốc Bảo, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNHCMC dự và chỉ đạo hội nghị.

Đảng bộ Công ty Lưới điện Cao thế TP Hồ Chí Minh hiện có tổng số năm chi bộ trực thuộc Đảng bộ, với 67 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2015-2020 là giai đoạn đánh dấu sự trưởng thành của đơn vị sau 20 năm thành lập, trong đó nổi bật là công nghệ kỹ thuật điện và quản lý vận hành; sản lượng điện thương phẩm tăng mỗi năm gần 6%; tỷ lệ tổn thất điện về đích trước một năm so Nghị quyết; hoàn thành 11/12 chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh; hoàn thành 9/9 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ công ty nỗ lực vượt khó đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát, cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu về bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố; hiện đại hóa công tác quản lý vận hành hệ thống điện; nâng cao năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ người lao động; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Đại hội cũng thông qua tám chương trình hành động tại Đại hội để triển khai trong nhiệm kỳ tới.

Trước đó, ngày 22-5, Đảng bộ Công ty Điện lực Gia Định cũng tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đây là đơn vị được Đảng ủy Tổng công ty chọn là đơn vị điểm thực hiện bầu Bí thư trực tiếp tại đại hội.

Đảng bộ Công ty Điện lực Gia Định là đơn vị nổi bật ở công tác dịch vụ khách hàng khi đạt 8,57/10 điểm, cao hơn chỉ tiêu của nhiệm kỳ đã đề ra là 8,44/10 điểm.

KIM HẰNG