Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước ở Bình Phước

Thứ Năm, 17-09-2020, 15:18
Bình Phước xây dựng trung tâm điều hành thông minh để lãnh đạo tỉnh điều hành, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá quyết thủ tục hành chính.

Với tinh thần "Ðoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước thời gian qua góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Học Bác để thi đua

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, tỉnh Bình Phước đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các cấp, các ngành đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo. Từ học và làm theo Bác, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh đã tu dưỡng, rèn luyện và có nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả.

Các cơ quan Đảng đã thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của mình như: Phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác”; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”; đoàn kết, sáng tạo, tham mưu tốt, cải cách lề lối làm việc, đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng các đề án, đề xuất các chủ trương, chính sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tăng cường sự gắn kết giữa Đảng với nhân dân.

Trong các cơ quan nhà nước, phong trào thi đua yêu nước trọng tâm hướng vào việc nâng cao chất lượng phục vụ, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin, giảm phiền hà cho nhân dân. Cán bộ, công chức, viên chức thi đua nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân”.

Qua phong trào thi đua cho thấy có sự chuyển biến rõ nét, tích cực, mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về xây dựng văn hóa công sở; xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuẩn mực, chuyên nghiệp, thân thiện trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; thể hiện đạo đức, lối sống của người cán bộ “tận tụy, tận tâm, vì nhân dân phục vụ”, khắc phục những biểu hiện lệch chuẩn trong tác phong, lề lối, tinh thần, thái độ làm việc cũng như giao tiếp, ứng xử với nhân dân.

Vì sự lớn mạnh của tỉnh nhà 

Các phong trào thi đua trên các lĩnh thời gian qua diễn ra sôi nổi, rộng khắp. sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay nhiều hộ đã trở thành điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, với ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh. Hằng năm, số lượng hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp tăng từ 5-8%, giai đoạn 2015 - 2020 duy trì mức 50-60% so tổng số hội viên toàn tỉnh; có 27.836 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, 129 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương. Phong trào thi đua trong lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp đã thực sự đi vào đời sống người dân, tạo khí thế mới, khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng suất, sản lượng, từ đó đã khai thác tiềm năng và thế mạnh về lao động, đất đai của địa phương.

Sôi nổi phong trào thi đua yêu nước ở Bình Phước -0
Bình Phước xây dựng Bệnh biện đa khoa 600 giường phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân tốt hơn. 

Ngoài việc lao động sản xuất tạo ra nhiều vật chất, mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã đã tham gia xây dựng 50% số xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016 - 2020. Phong trào đã được các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp.

Trong nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới sớm nhất và là trọng điểm về công nghiệp vào năm 2025 của tỉnh Bình Phước, Huyện Đồng Phú đang triển khai năm tuyến đường kết nối từ ĐT741 đến Khu Liên hợp Công nghiêp - Dịch vụ - Đô thị Đồng Phú. Tổng chiều dài các tuyến đường hơn 25 km; chiều rộng mặt đường tuyến nhỏ nhất 32 m, tuyến lớn nhất 65 m. Các tuyến đường đi qua 422 thửa đất của 419 hộ dân. Trong đó, tổng diện tích giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án gần 88 ha. Chỉ trong vòng một tháng, đã có 90 hộ ký đơn tự nguyện hiến trên 33 ha đất và hàng chục nghìn cây trồng trên đất để thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú cho biết: Để đạt được kết quả trên, trước hết lãnh đạo huyện đã tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu mục đích, ý nghĩa của dự án, đồng thời phân tích cho người dân biết được những lợi ích sau khi hiến đất. Khi đã thông tư tưởng, người dân đã đồng thuận hiến đất góp phần phát triển kinh tế địa phương và tỉnh nhà.

Đồng hành với sự phát triển bứt phát của tỉnh Bình Phước trong những năm gần đây chính là các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, doanh nghiệp luôn gắn phát triển sản với tăng thu nhập cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu, sáng kiến, tìm giải pháp hữu ích, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất đem lại giá trị làm lợi gần 317 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 12,7%, đóng góp khoảng 43% giá trị trong cơ cấu kinh tế toàn tỉnh, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 95% trong toàn ngành công nghiệp.

Với sự phát triển vượt trội của công nghiệp trong những năm gần đây đã đưa Bình Phước trở thành tỉnh xuất siêu. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 2.560 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân 14,7%; kim ngạch nhập khẩu năm 2020 ước thực hiện 1.500 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân 18,7%, (chỉ tiêu Nghị quyết 10%).

Nhờ các chính sách thu hút đầu tư phù hợp, môi trường đầu tư kinh doanh từng bước cải thiện đã thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến Bình Phước đầu tư. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 13 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.686 ha. Giai đoạn 2016-2020 đã thu hút đầu tư trong nước được 800 dự án với số vốn đăng ký là 50.000 tỷ đồng, tăng hơn bốn lần về số dự án và hơn ba lần về số vốn đăng ký so giai đoạn 2011-2015. Thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 146 dự án với số vốn đăng ký là 1 tỷ 440 triệu USD, tăng hơn hai lần về số dự án và gầnba lần về số vốn đăng ký so nhiệm kỳ trước. Số doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2016-2020 là 4.850 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 44.440 tỷ đồng, tăng gấp 1,65 lần về số doanh nghiệp và hơn ba lần về số vốn. Thành lập mới 246 hợp tác xã, tăng gần 2,8 lần so nhiệm kỳ trước.

Tỏa hương cho đời

Đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, Phong trào thi đua yêu nước năm năm qua trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo và được triển khai trên mọi lĩnh vực, hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển tiên tiến tiêu biểu về tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhân dân, đóng góp xây dựng cộng đồng, xã hội; về sự năng động, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, có tinh thần phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; những tấm gương tiêu biểu về sự hy sinh quên mình để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân…

Trong cuộc sống đời thường cũng như trong công việc, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn kết hợp hài hòa lợi ích của cá nhân với lợi ích của tập thể, của cộng đồng xã hội; bằng tấm lòng nhân ái, đóng góp công sức, tiền của để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa… Đơn cử như: Cựu chiến binh Nguyễn Thị Hồng Tươi, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh, Phó Giám đốc Công ty TNHH SXTM DV B58 hàng năm trích 700 triệu đến một tỷ đồng từ nguồn lãi của công ty làm từ thiện; bà Nguyễn Huỳnh Nguyên Thụy, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, hiến tặng 3.000 m2 đất cho UBND thị xã Bình Long để xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng khó khăn về nhà ở, đồng thời tích cực vận động xây dựng được 15 căn nhà tình thương, trị giá 52 triệu đồng/căn trên mảnh đất đã hiến…

Thi đua yêu nước, nhiều cá nhân đã không ngừng học hỏi, lao động sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của gia đình, xã hội. Tiêu biểu như anh Trần Văn Hào, Tổ trưởng Điện cơ, Nhà máy chế biến mủ, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, là một người tận tâm với công việc, đã mày mò nghiên cứu ra mô hình “Thay buli dây curoa bản F thành buli dây curoa bản A, làm tăng tiết diện bề mặt dây curoa và tạo độ ma sát cùng độ bám cao giữa dây curoa và buli”. Sáng kiến của anh đã mang lại lợi ích kinh tế lớn cho công ty hơn 300 triệu đồng/năm, giảm giá thành chế biến, chất lượng sản phẩm và hiệu xuất cạnh tranh sản phẩm trên thị trường được nâng cao.

Còn tại Công ty TNHH Auntex, công nhân Trần Quốc Khao đã sáng kiến “Thay đổi motor và điều khiển tự động của máy se sợi ký hiệu DK760 bằng linh kiện phù hợp điều kiện tại phân xưởng” làm lợi cho doanh nghiệp hơn 918 triệu đồng/năm, đặc biệt, cá nhân đã sáng tạo ra buồng khử khuẩn cho người lao động trong phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty góp phần chống dịch bệnh hiệu quả.

Công nhân Lê Quang Tu, Công ty TNHH Dệt nhuộm quốc tế Radiant với sáng kiến “Thay đổi giải pháp xử lý nước thải từ Sinh - Hóa sang Hóa - Sinh - Hóa thay hóa chất xử lý nước từ sử dụng phèn nhôm sang sử dụng phèn sắt và phèn nhôm kết hợp nuôi cấy thành công hệ vi sinh vật hiếu khí giúp tiết kiệm hóa chất xử lý nước thải” làm lợi cho doanh nghiệp 7.000 USD/tháng tiền hóa chất, đồng thời giảm thiểu chất thải nguy hại cho môi trường.

Trong các phong trào thi đua yêu nước còn rất nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, những nhân tố, điển hình trong đời sống xã hội chưa được phát hiện, biểu dương. Các điển hình trên các lĩnh vực, với những nhiệm vụ, hoàn cảnh, độ tuổi khác nhau song đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, giản dị, khiêm tốn, giàu lòng nhân ái, làm sáng ngời truyền thống yêu nước của người miền đông anh dũng, đó là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh Bình Phước trong những năm qua.

NHẤT SƠN